Hva er Oria? Og hva er Uriana?

I dag skal jeg fortelle deg hvordan ting egentlig henger sammen. For egentlig er vi forbundet med folkeeventyrene gjennom to forskjellige verdener.

Visste du at menneskene en gang levde i pakt med alle eventyrfolkene? At vi hadde en balanse som sto seg gjennom årtusener. Men så skjedde det noe. Noe som fikk eventyrfolkene til å rømme fra Uriana til Oria. De ville aldri ha mer med oss å gjøre.

Kan du tenke deg hvorfor? 

Uriana er menneskenes verden slik du og jeg kjenner den.

Oria er verdenen der alle eventyrfolkene lever i pakt med hverandre på godt og vondt. Der magi skjer, men ikke gjennom stereotypiske troll som vil spise opp alle som går forbi, nøkker som lusker i tjern og huldrer som lokker gutter i berg.

Sannheten er at vi alle har både lyset og mørket i oss. I Oria er alle både gode og onde, sterke og svake, fattige og rike uavhengige av hvilket folk de hører til. De må samarbeide samtidig som de sliter med frykt og skepsis mellom folkegruppene, men også innad i egne rekker.

Dessuten er det overordnede krefter (litt sånn som politikere… rike folk… og kanskje til og med litt sånn som influensere) med agendaer som påvirker alle sammen på godt og vondt. Men vi har alle uansett om vi er mennesker, tusser eller troll en felles historie og opphav, og når alt kommer til alt unnslipper ingen skjebnen. 

Uriana og Oria forbindes gjennom glimmersvipper og forgreininger i en forhekset skog som voktes av lysalvene. Fra eventyrfolkene dro og frem til nå, har disse vært stengt, men i Glimmersvippen skjer det som ikke skal skje. To mennesker, eller såkalte nimler, blir uten forsvarsel kastet inn i Oria. Disse to er Myra og Frans, som er bitre uvenner i Uriana. Men i Oria trenger du alle de vennene du kan få… om du vil overleve…

Hvordan går det med Myra og Frans i Oria? Er det mulig å redde begge? Og kan mennesker og eventyrfolkene leve i pakt med hverandre igjen?