Om forfatteren

Jeg er Birgitte Wærstad

Da jeg var liten elsket jeg Narnia, Ronja Røverdatter og Roald Dahls historier. Fantasylitteraturen var min vei inn i bøkenes verden, og det tror jeg gjelder mange barn. Dette er en av grunnene til at jeg mener at sjangeren er så viktig. Fantastiske historier som engasjerer, skaper undring og stimulerer fantasien og drømmene, noe vi mennesker har elsket i tusenvis av år.

Opp gjennom mine barndoms- og ungdomsår savnet jeg norske fantasyhistorier. Noe som ligger nærmerer vår egen identitet og kultur. Da jeg begynte å skrive ønsket jeg å lage et univers med kjente figurer der vi kan drømme oss bort – som har andre rammer og muligheter, men også farer, enn vårt. Det skulle være vakkert, men også fylt med spenning og uro. Et univers på godt og vondt, med nasjonsbygging mellom forskjellige eventyrraser. På denne måten kan vår egen hverdag speiles uten nødvendigvis å være moraliserende.

I historien min ville jeg bort fra stereotypiske troll som spiser alle som går forbi, nøkker i tjernet, nisser i fjøs og huldrer som lokker folk inn i fjell. Jeg ville tilføre dem egenart som var mer menneskelig. Vi har alle lys og mørke i oss. Til og med troll har gode og dårlige sider, og ikke minst følelser. Det er dette jeg har ønsket å utforske.

Forfatterskapet mitt ble ikke til via litteraturstudier og skriveutdanning. Først bestemte jeg meg for å bli sykepleier før jeg fortsatte som selvstendig aromaterapeut. Deretter fant jeg ut at jeg ville bli agronom og ble bonde, og uten gård. Underveis ble jeg også mamma, og stemor for til sammen syv barn. Jeg måtte rett og slett få en solid dose livserfaring på godt og vondt, før jeg fant min forfatterstemme.

Like fullt er dette et prosjekt jeg har jobbet med over lang tid. Flere redaktører har hjulpet meg underveis, jeg har benyttet meg av profesjonelle aktører i alle ledd. Målet mitt har alltid vært å nå ut bredt med en universell historie som skal underholde først og fremst, men også skape undring og nye impulser hos leseren.